Arbeidsgerelateerde fysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt systematisch organisaties, werkplekken en het (psycho)-motorische gedrag van een cliënt middels de methodiek Bedrijfsfysiotherapie. Van belang is om de risicofactoren in kaart te brengen, die direct of indirect effect hebben op de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) van mensen in arbeidssituaties.

De bedrijfsfysiotherapeut is in staat primair relaties tussen arbeidssituatie en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat op te sporen, te kwalificeren en te kwantificeren. De interventie wordt specifiek afgestemd op het individuele belastingniveau van de cliënt op de werkplek. Met als uiteindelijke doelstelling de arbeidssituatie in totaliteit te optimaliseren.

U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze fysiotherapeuten.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie