BIBO staat voor "Better In, Better Out"

"Hoe fitter iemand is, hoe beter iemand herstelt."

Een operatie is voor oudere- en kwetsbare patiënten een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer de conditie voor de operatie niet op peil is, zal deze door de operatie en hierop volgende ziekenhuisopname slechter worden.

Vaak is de lichamelijke conditie al voor de operatie verslechterd wegens het niet goed functioneren door de pijnklachten. Dit vergroot niet alleen de kans op complicaties bij/na de operatie, maar ook op een verminderd functioneren bij dagelijkse activiteiten.

‘BIBO’ is als voorbereiding op een operatie vooral zinvol bij oudere- en kwetsbare patiënten met een matige conditie.

‘BIBO’ wordt zowel toegepast bij borst- of buikoperaties (meestal oncologisch), als bij rugoperaties of operaties i.v.m. nieuwe heup- of knieprothese

‘BIBO’ helpt om na de operatie snel in de eigen omgeving te herstellen.

Voorafgaand aan een operatie wordt aandacht besteed aan preventieve zorg en leefstijlbegeleiding, gericht op het verbeteren van lichamelijke conditie en spierkracht.

‘BIBO’ bestaat uit oefentherapie en het aannemen van een actieve leefstijl. Deze oefentherapie vindt thuis plaats, omdat onderzoek heeft aangetoond dat oefeningen in de thuissituatie het meeste effect hebben. Zo kunnen de oefeningen direct in de omgeving worden toegepast. Denk bijv. aan trap, stoel, tuin. Ook worden partner en familie direct bij de training betrokken.

De belangrijkste voordelen van ‘BIBO’ zijn:
- verbeteren en versnellen van herstel na de operatie
- vermindering van complicaties en morbiditeit
- verkorten van ziekenhuisverblijf en duur nazorg

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Michou Quaden.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie