Geriatrische fysiotherapie

De behandeling van ouderen met een meervoudige problematiek, wordt in dit fysiotherapie verzorgd door een team bestaand uit een geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut en een diëtist.

De Geriatrie Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen, zoals voorkomend na een beroerte, bij de ziekte van Parkinson, bij dementie of bij een heupfractuur.

Ergotherapie

De ergotherapeut is gespecialiseerd in problematiek bij ouderen, zoals voorkomend bij dementie, COPD, beroerte, Parkinson, decubitis, reuma en vermoeidheid.

De ergotherapeut verzorgt aanpassingen van rolstoel of woning/werkplek en grijpt aan op de mogelijkheden binnen de zelfzorg en andere dagelijkse activiteiten afgestemd op het ziektebeeld.

Bij beperkingen in het handelen, bekijkt de ergotherapeut of de omgeving aangepast kan worden en of er hulpmiddelen nodig zijn.

De diëtist is gespecialiseerd in voedingsproblematiek bij ouderen en cliënten met specifieke aandoeningen zoals stofwisselingsziekten, suikerziekte en maag- en darmproblemen.

Valpoli

De valpoli is een multidisciplinaire aanpak binnen de thuissituatie van de cliënt om het gevaar om te vallen te verminderen. De cliënt wordt thuis bezocht door een verpleegkundige van Envida, een ergotherapeut en een fysiotherapeut. De bevindingen worden met de huisarts van de cliënt doorgenomen.

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze fysiotherapeuten.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie