Fysio- en ergotherapie voor kinderen

Door bewegen en spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling niet als vanzelfsprekend. Er ontstaat een vertraging of afwijking in de grove- of fijne motoriek. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Omdat de ontwikkeling van uw kind een complex geheel is, is het belangrijk dat een vertraagd of afwijkend verlopende motorische ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken.

Binnen dit fysiotherapie onderzoeken een fysiotherapeut voor kinderen en een kinderergotherapeut samen de motorische ontwikkeling van uw kind. De behandeling zal afhankelijk van de resultaten uit dit onderzoek worden uitgevoerd door de fysiotherapeut voor kinderen en/of kinderergotherapeut.

Omdat een gebrek aan motorische ervaring kan leiden tot onder andere problemen in de taalontwikkeling van een kind, wordt er samengewerkt met dit logopedie & stottertherapie.

Ontwikkelingsproblemen verdwijnen niet door één behandelsessie per week. De ouders en evt. leerkrachten worden nauw bij de behandeling betrokken. Meestal worden er opdrachten mee naar huis gegeven, zodat u als ouder gericht de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren.

Zowel fysiotherapie als ergotherapie voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw kind is hiervoor verzekerd. Er is geen eigen bijdrage. U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van uw huisarts of specialist.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met dit logopedie & stottertherapie, tel. 043-4094594. Zij regelen uw afspraak met de kinderergotherapeut of fysiotherapeut voor kinderen.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

Al onze disciplines volgen het beleid zoals voorgeschreven door het RIVM en de beroepsverenigingen.

Voor de fysiotherapie / osteopathie vragen wij van u het volgende:
- indien RIVM mondmaskers adviseert, vragen wij u dit ook bij binnenkomst in de praktijk te dragen, zowel in de wachtruimte als behandelkamer.
- neem een grote handdoek mee
- arriveer maximaal 5 minuten vóór uw afspraak
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- kom alleen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
- probeer toiletgebruik te vermijden
- annuleer uw afspraak bij (milde) verkoudheidsklachten of ziekte van gezinsleden.

Fysiotherapie/osteopathie:
Telefoonnummer: 043-4091994 - E-mail: info at ditfysio dot nl

Sluiten