Behandeling

Of u fysiotherapie betaald krijgt, is afhankelijk van het feit of uw aandoening chronisch of niet-chronisch is. Bij wet is bepaald welke ziektebeelden ‘chronisch’ genoemd worden. Het merendeel van de aandoeningen is NIET chronisch. De fysiotherapeuten van dit fysiotherapie kunnen u hierover informeren.

Komt uw aandoening voor op de chronische lijst dan worden de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk betaald uit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21 behandeling betaald uw basisverzekering uw fysiotherapeutische behandeling. Mocht uw aanvullende verzekering minder dan 20 behandelingen betalen, dan dient het restant van behandelingen (tot/met 20) zelf te betalen.

Is uw aandoening niet chronisch, dan wordt deze betaald vanuit uw aanvullende verzekering. Het is uw taak om bij uw verzekeraar na te gaan voor hoeveel fysiotherapiebehandelingen per jaar u verzekerd bent. Dit kunt u doorgeven aan uw behandelend fysiotherapeut. Via onderstaande link naar een internetsite die zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, kunt u nagaan hoeveel fysiotherapie in uw aanvullende pakket zijn opgenomen. www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Voor alle zorg die betaald wordt vanuit de basisverzekering (m.u.v. de huisartsenzorg) dient de eerste € 385,- als eenmalige eigen bijdrage te worden betaald. Uw zorgverzekeraar rekent dit met u af.

De wet vraagt om afspraken omtrent de behandeling vast te leggen in een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst zorgt ervoor dat afspraken tussen u en de fysiotherapeut zijn vastgelegd.

Alle informatie die u een fysiotherapeut verstrekt, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een fysiotherapeut deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken.

Indien u klachten heeft over uw behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend fysiotherapeut.

Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de desbetreffende klachtenregeling van het KNGF.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie