Tarieven

dit fysiotherapie heeft in 2019 met alle verzekeraars een contract afgesloten en kan hierdoor direct declareren bij uw verzekeraar. U ontvangt daarom zelf geen nota's. Wel dient u rekening te houden met het wettelijke eigen risico in de basisverzekering, dat in 2019 € 385,- bedraagt. Dit geldt niet voor behandelingen in de aanvullende verzekering.

Het eigen risico van de basisverzekering wordt door de zorgverzekeraar met u afgerekend. Het eigen risico van de basisverzekering (€ 385,-) is een totaalbedrag voor alle (para)medische zorg m.u.v. de huisarts.

Het aantal behandelingen verschilt per verzekeraar. Het is verstandig dat u zich vooraf op de hoogte stelt van het aantal behandelingen dat bij uw aanvullende verzekering van toepassing is. zie www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Indien het aantal behandelingen groter is, dan uw aanvullende verzekering vergoedt, ontvangt u van ons wél een nota. Hiervoor volgen wij onderstaande tarieven.

Omdat de zorgverzekeraars niet allemaal hetzelfde tarief fysiotherapie hanteren, vermelden wij hier indicatieve prijzen 2019.

Behandeling fysiotherapie € 29,50
Behandeling manuele therapie € 38,40
Toeslag aan huis € 11,50
Screening € 9,85
Screening, intake en onderzoek € 41,80
Behandeling oedeemtherapie € 44,00

Voor de algemene oefengroepen zijn de kosten € 7,50 per keer. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar..

Wanneer uw behandeling niet vergoed wordt vanuit uw basis- of aanvullende verzekering, hanteren wij de volgende tarieven:

Behandeling fysiotherapie € 33,60
Behandeling manuele therapie € 43,60
Behandeling oedeemtherapie € 44,60
Screening, intake en onderzoek € 42,10

Ten aanzien van vergoeding verbruiksmaterialen geldt vanaf 2019 het volgende:
De eerste keer tapegebruik is voor rekening van dit fysiotherapie. Mocht vaker tapen nodig zijn, dan kunt u zelf de tape aanschaffen of kopen bij onze praktijk.

De kosten voor één rol Cure S Tape zijn € 10,00; voor één combipak Leukotape brengen wij € 16,50 bij u in rekening. Wilt u hiervan een nota dan brengen wij € 5,00 administratiekosten in rekening.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie