(Kinder)Bekkenfysiotherapie bij incontinentieklachten

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting,
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten,
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting,
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen,
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen,
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem,
 • begeleiding bij operaties in de onderbuik,
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling,
 • begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.

Kinderbekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij kinderen met plas- en ontlastingsproblemen. Behandeling is mogelijk vanaf 4 tot 5 jaar, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Jongere kinderen kunnen geholpen worden door ouders te instrueren over leefregels en toilethouding en- gedrag tijdens plassen en ontlasten.

Klachten die in aanmerking komen voor kinderbekkenfysiotherapie zijn:

 • vaak plassen,
 • hevige aandrang om te plassen,
 • niet goed leeg kunnen plassen,
 • onvoldoende ontspannen plassen (dysfunctional voiding),
 • ongewild verlies van urine,
 • bedplassen,
 • obstipatie, eventueel in combinatie met verlies van ontlasting,
 • ongewild verlies van ontlasting.

U kunt hiervoor contact opnemen met ICL Fysio, tel. 043-3473555.
Vermeld bij uw aanmelding dat u behandeld wenst te worden in Eijsden.
Uw behandelend bekkenfysiotherapeut is Ellen De Jong.

Lees meer …

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie