Van Belang!

Wij verzoeken u,

- Om in geval van onderzoek / behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, bij de eerste afspraak als ouder / verzorger aanwezig te zijn.

- De informatiemap in de wachtruimte door te kijken, zodat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

- Bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs van u of uw kind mee te nemen.

- Om misverstanden over afspraken te voorkomen, steeds uw afsprakenkaartje mee te brengen.

- Bij verhindering voor een afspraak 24 uur van te voren door te geven ? (op maandagochtend voor 8.30 uur)

Van ons kunt u verwachten, dat wij

- Bij de planning van uw eerste afspraak zoeken naar een voor u en ons geschikt tijdstip, hierbij rekening houdend met de specialisaties van de fysiotherapeuten

- Bij de eerste afspraak een vraaggesprek over uw klacht / de klacht van uw kind voeren en de verdere gang van zaken aan u uitleggen.

- Bij beëindiging van de behandeling een verslag maken voor de verwijzer.

- Bij langdurige afwezigheid van een fysiotherapeut zorg dragen voor verdere behandeling door een collega-fysiotherapeut

- De behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren.

- Geen informatie doorgeven aan anderen zonder uw toestemming

- Onze werkwijze steeds willen verbeteren en daarom openstaan voor uw constructieve kritiek.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie