Van Belang!

Wij verzoeken u,

- Om in geval van onderzoek / behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, bij de eerste afspraak als ouder / verzorger aanwezig te zijn.

- De informatiemap in de wachtruimte door te kijken, zodat u op de hoogte bent van een aantal zaken.

- Bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs van u of uw kind mee te nemen.

- Om misverstanden over afspraken te voorkomen, steeds uw afsprakenkaartje mee te brengen.

- Bij verhindering voor een afspraak 24 uur van te voren door te geven ? (op maandagochtend voor 8.30 uur)

Van ons kunt u verwachten, dat wij

- Bij de planning van uw eerste afspraak zoeken naar een voor u en ons geschikt tijdstip, hierbij rekening houdend met de specialisaties van de fysiotherapeuten

- Bij de eerste afspraak een vraaggesprek over uw klacht / de klacht van uw kind voeren en de verdere gang van zaken aan u uitleggen.

- Bij beëindiging van de behandeling een verslag maken voor de verwijzer.

- Bij langdurige afwezigheid van een fysiotherapeut zorg dragen voor verdere behandeling door een collega-fysiotherapeut

- De behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren.

- Geen informatie doorgeven aan anderen zonder uw toestemming

- Onze werkwijze steeds willen verbeteren en daarom openstaan voor uw constructieve kritiek.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie

Corona nieuws!

Wij bieden onze zorg aan, maar vragen u rekening te houden met een aantal dingen.

Al onze disciplines volgen het beleid zoals voorgeschreven door het RIVM en de beroepsverenigingen.

Voor de fysiotherapie / osteopathie vragen wij van u het volgende:
- indien RIVM mondmaskers adviseert, vragen wij u dit ook bij binnenkomst in de praktijk te dragen, zowel in de wachtruimte als behandelkamer.
- neem een grote handdoek mee
- arriveer maximaal 5 minuten vóór uw afspraak
- desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- kom alleen en indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
- probeer toiletgebruik te vermijden
- annuleer uw afspraak bij (milde) verkoudheidsklachten of ziekte van gezinsleden.

Fysiotherapie/osteopathie:
Telefoonnummer: 043-4091994 - E-mail: info at ditfysio dot nl

Sluiten