Uw eerste consult

Bij uw eerste afspraak kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U hoeft zich niet te melden. De therapeut met wie u de afspraak heeft gepland, zal u op het afgesproken tijdstip uit de wachtkamer komen ophalen.

Mocht u langer dan 10 minuten moeten wachten (na het door u afgesproken tijdstip), dan kunt u door gebruik te maken van de bel op de balie iemand roepen om navraag te doen.

Wij verzoeken u voor uw eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • uw identiteitsgegevens (paspoort of identiteitskaart of rijbewijs),
  • evt. verwijzing van huisarts / specialist,
  • handdoek.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de patiëntenfolder en huisreglement.

Tijdens uw eerste consult zal de fysiotherapeut met u een gesprek voeren, vragenlijsten t.a.v. uw klacht invullen en een bewegingsonderzoek verrichten om de aard en ernst van uw klachten duidelijk te krijgen. Hierna wordt de conclusie, voorstel van behandeling en prognose van verbetering van uw klacht met u doorgenomen. Indien mogelijk wordt tijdens dit eerste consult gestart met de behandeling c.q. advisering.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

Openingstijden:
Maandag 7.30 - 19.30
Dinsdag 8.00 - 19.00
Woensdag 7.30 - 19.00
Donderdag 8.00 - 19.00
Vrijdag 7.30 - 19.00

Logo Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
Logo Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Logo ParkinsonNet
Logo Nederlands Register voor Osteopathie